A Secret Weapon For elektryk kraków podgórze

Profilaktyką w zakresie uzależnień a także zapobiegania patologiom i wykluczeniu społecznemu. W ramach tej działalności organizujemy warsztaty profilaktyczne oraz psychoedukacyjne zarówno dla uczniów jak i rodziców .

Należymy również do Klubu Przodujących Szkół. Dbamy o bezpieczeństwo młodzieży (ogrodzenie, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny).

Głównym celem stanowiska jest zapewnienie właściwego funkcjonowania zaplecza administracyjnego szkoły.

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą (…) najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje

Najczęściej na początku października odbywa się uroczysty apel, w czasie którego pierwszoklasiści przez ślubowanie i pasowanie na uczniów przyjmowani są do społeczności szkolnej.

Z inicjatywy następnego dyrektora mgr Zdzisława Dudy rozpoczęto prace budowlane nowego obiektu szkolnego na osiedlu Złotej Jesieni 16. Zakończono je w 1969 roku ,tak iż rok szkolny 1969/70 nauczyciele i młodzież powitali już w nowym, jasnym i przestronnym budynku. Szkoła na mocy decyzji Krakowskiego Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia one września 1972 roku została przekształcona w zbiorczy Zakładvertisement szkolny pod nazwą Zespół Szkół Gastronomicznych nr one, w składvertisement, którego wchodziły wówczas następujące typy szkół: Technikum Gastronomiczne, Zasadnicza Szkoła Zbiorcza oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca.

Biblioteka zaprasza do współpracy uczniów uzdolnionych plastycznie, chętnych do pomocy przy organizowaniu konkursów.

Jeśli interesuje cię otaczający świat, intrygują współczesne problemy globalne, chcesz poznać królestwo Inków i Kondora, for eachłę Oceanu Indyjskiego, czy zrozumieć zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego naszej Ziemi, to weź udział w spotkaniach z geografią.

Nigdy nie myślałam, że tak będzie mi brakować Ewy Mynarskiej . Kiedy była - dyskretnie przyglądała się moim polonistycznym dokonaniom, wspierając mądrym słowem, more info czy choćby uśmiechem, zostawiła pustkę i sprawiła, że my - młode polonistki - zawisłyśmy w swoistej próżni.

Pani Kierownik wraz z M.R.I. przyjmując nowych uczniów do grona mieszkańców internatu, obdarowała każdego regulaminem i sercem z piernika;)

Koordynatorem lokalnym projektu jest Pani mgr Elżbieta Kuter – Strączyńska nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, która wspólnie z młodzieżą ze Szkolnego Kółka Europejskiego zebrali materiały i pamiątki oraz opracowali biografię Kapitana Fischera zaprezentowaną podczas uroczystości.

Zadaniem pielęgniarki jest między innymi nauczyć ucznia: dbania o swoje zdrowie; radzenia sobie z problemami; umiejętności pielęgnowania samego siebie w zdrowiu i chorobie.

Pierwsi abiturienci przystąpili do egzaminu maturalnego zwanego potocznie „ Nowa maturą” i Egzaminów Zawodowych opartych o nowe zasady.

Współczesne młode pokolenie potrzebuje tych fundamentalnych wartości, dlatego też nie zapominając o przeszłości, o dorobku historii szkolnej, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień zrodził się pomysł obchodów rocznicy fifty-lecia istnienia szkoły.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *